Foto
Foto

Viden er sikkerhed

For alle vores løsninger er udgangspunktet at reducere risici og administration.

Under hensyntagen til økonomi og teknologiske rammer ønsker vi at tilbyde vores kunder maksimal sikkerhed. Samtidig ønsker vi også at give mulighed for at have tilgang til viden omkring en given forseelse eller hændelse uafhængigt af tid og sted.

 

Foto

 Dataopsamling

Behovet for løbende at kunne dokumentere hændelser og om nødvendigt sikre bevisbyrden i en given situation er fortsat stigende. Opsamling og registrering af data er i dag og fremadrettet et vigtigt indsatsområde.

Som udgangspunkt har vores løsninger indbygget den nødvendige intelligens for at opfylde dette krav og er kvalitetstestede mod repræsentative elektroniske sikkerhedsplatforme

  © Copyright 2015   Birepo ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, Denmark  |  Tlf. +45 4390 3733  •  info@birepo.se  | CVR  CVR1 CVR2