Foto
Foto

Adgang til 3. part

Hos anlægsejere hvor der er installeret et automatisk brand alarmeringsanlæg skal Brand & Beredskaber have mulighed for adgang.

Løsningen har i mange år været en mekanisk nøgle, som skabte adgang i den pågældende kommune uden reelle begrænsninger.

Foto

Nøglebokse til Brandvæsenet

Opbevaring af adgangsemnet kan ske ved f x montering af en Birepo nøgleboks i høj sikringsklasse på anlægsejers facade. 

Foto

Nødvendigt tilbehør

Krav til placering, synlighed og montage af nøglerør og/eller nøgleboks afhænger af forskellige forhold.

Birepo tilbyder forskelligt tilbehør - fx fritstående søjle - der tilgodeser kundespecifikke behov og samtidig sikrer korrekt montering og befæstning.

  © Copyright 2015   Birepo ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, Denmark  |  Tlf. +45 4390 3733  •  info@birepo.se  | CVR  CVR1 CVR2