Foto
Foto

Driftsstop i forsyningssektoren kan have alvorlige følgevirkninger for virksomheder og privatpersoner.

Fokus på sikkerheden i form af adgangskontrol og registrering af hændelser er en forudsætning for at sikre funktionalitet og stabilitet.

  © Copyright 2015   Birepo ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, Denmark  |  Tlf. +45 4390 3733  •  info@birepo.se  | CVR  CVR1 CVR2