Foto
Foto

Home Care ydelser anvendes i stigende omfang til at håndtere basale behov i ældreservice sektoren.

Birepo har gennem de seneste10 år implementeret værdiskabende løsninger til mange danske kommuner, hvor kravene til servicering af den enkelte borger, er:

  • Sikker og registreret adgang
  • Effektiv og meget driftsstabil adgang
  • Nem og enkel administration af adgangsrettigheder
  © Copyright 2015   Birepo ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, Denmark  |  Tlf. +45 4390 3733  •  info@birepo.se  | CVR  CVR1 CVR2