Foto
Foto

Unikt koncept til gods og varer - indvendig aflåsning og uden angrebspunkter

Tyveri og svind fra containere og trailere er et stigende problem i transportbranchen og udviklingen peget fortsat i den forkerte retning. Det skyldes flere forhold: Først og fremmest at bygninger er blevet væsentligt opgraderet med hensyn til sikkerhed .Det betyder at fokus rettes mod andre objekter opbevaret eksternt.

  © Copyright 2015   Birepo ApS, Håndværkerbyen 17, 2670 Greve, Denmark  |  Tlf. +45 4390 3733  •  info@birepo.se  | CVR  CVR1 CVR2